Trwa przetwarzanie informacji. Proszę czekać...
Określ, czy jako nasz Klient jesteś osobą fizyczną czy podmiotem gospodarczym?
Podaj PESEL pierwszej osoby figurującej na umowie.
3-6-cio cyfrowy numer widniejący na każdej fakturze
Numer widniejący w lewym górnym rogu każdej faktury pod nazwą Np. 12121/2021
Wpisz kwotę z Faktury VAT lub Faktury Proforma o numerze wpisanym powyżej - np. 45,15
Podaj swój adres e-mail, na który prześlemy informację konieczną do zakończenia procesu rejestracji.
Ponownie wpisz swój adres e-mail (dla jego weryfikacji).
Zaznacz kwadracik, jeśli chcesz pomóc nam w ograniczeniu zużycia papieru. Oferujemy Ci elektroniczną wersję faktury.
Aby korzystać z systemu e-BOK należy zaakceptować treść Regulaminu e-BOK. Można zapoznać się z jego treścią klikając w link
Wpisz łatwy do zapamiętania identyfikator, jakim będziesz się posługiwać przy logowaniu do e-BOK. Może to być również Twój adres e-mail. Login nie może zawierać znaków specjalnych oraz spacji.
Wpisz poufne hasło, które zabezpieczy dostęp do Twojego konta w systemie e-BOK. Im trudniejsze, tym lepsze – np. SD$we54dfg

Graficzna i słowna ocena jakości hasła. Cechy dobrego hasła: mało cyfr, dużo znaków specjalnych, unikanie loginu/e-mail w haśle.
Przepisz wpisane wyżej hasło